نظر‌سنجی تست هوش 1

سطح کلی آزمون را چگونه ارزیابی می کنید؟

دوست دارید آزمون بعدی در چه سطحی باشد؟

تعداد سوالات آزمون را برای آزمون های بعدی چگونه ارزیابی میکنید؟

دکمه بازگشت به بالا
دنیای مهندسی من