رتبه‌های برتر

در لیست های زیر رتبه کاربران برتر در بازه های زمانی مختلف قابل مشاهده هستند

ملاک انتخاب کاربران برتر لیست های زیر است. مهلت دریافت امتیازات دستی برای رتبه برتر ماه، 26 ام همان ماه و برای رتبه برتر سال 20 ام اسفند می باشد.

 

رتبه های برتر در 24 ساعت اخیر

رتبه
کاربر
امتیاز
1
دنیای مهندسی من
91

رتبه های برتر در یک هفته اخیر

رتبه
کاربر
امتیاز
1
دنیای مهندسی من
479
2
400
3
300
4
300
5
300
6
100
7
100
8
100
9
100
10
100
11
100
12
100
13
100
14
100
15
100
16
100
17
100
18
100
19
100
20
100

 


رتبه های برتر در یک ماه اخیر

رتبه
کاربر
امتیاز
1
دنیای مهندسی من
608
2
400
3
300
4
300
5
300
6
100
7
100
8
100
9
100
10
100
11
100
12
100
13
100
14
100
15
100
16
100
17
100
18
100
19
100
20
100
21
100
22
100
23
100
24
100
25
100
26
100
27
100
28
100
29
100
30
100

رتبه های برتر در یک سال اخیر

رتبه
کاربر
امتیاز
1
دنیای مهندسی من
4844
2
400
3
300
4
300
5
300
6
100
7
100
8
100
9
100
10
100
11
100
12
100
13
100
14
100
15
100
16
100
17
100
18
100
19
100
20
100
21
100
22
100
23
100
24
100
25
100
26
100
27
100
28
100
29
100
30
100
31
100
دکمه بازگشت به بالا